BCTC 2022 JOS - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 42 tỷ đồng.


  • Doanh thu công ty tăng trưởng 16,5% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 22,07% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu chi phí sản xuất theo yếu tố, thay đổi chính chủ yếu là do chi phí nguyên vật liệu biến động nhiều nhất trong năm, tăng 95,82% so với cùng kỳ. Từ đó kéo theo lợi nhuận gộp sẽ giảm 89,55% so với năm trước.
  • Chi phí bán hàng giảm 17,64% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 3,52% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây