BCTC 2022 LMC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 99,37% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 99,37% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 100% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 100% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng 27% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 15 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây