BCTC 2023 LMC - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 25,36% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

  • Doanh thu của công ty đã tăng trưởng 75,59%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 70,08% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 15 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây