BCTC 2022 QHW - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 40 tỷ đồng.

  • Chi phí bán hàng tăng 14,06% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 26,98% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 80 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây