BCTC 2023 QHW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 4,71% so với cùng kỳ, đạt 42 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 5,36% trong khi giá vốn giảm nhanh hơn 5,19.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 80 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 28,36% và chi phí quản lý tăng 7,49%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây