BCTC 2022 SDJ - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 1 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính giảm 71,78% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 72,29% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 100% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 77,81% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 84,03% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giảm 72,09% so với cùng kỳ.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây