BCTC 2023 SDJ - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 1 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã giảm 100% so với cùng kỳ, đồng thời giá vốn cũng giảm tương ứng 100%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 12 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 100% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý giảm 44,75%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây