BCTC 2022 TSD - Lợi nhuận bứt phá gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 5,31% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 81,12% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 63,04% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 13 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây