DNSE Detail Stock TSD
TSD

Trường Sơn Coecco

UPCOM: CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

28/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/02/2024

Tổng quan

CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, nhà hàng)
- Điều hành tua du lịch
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Trường Sơn Coecco

Giá hiện tại

1,316

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Xuân Hòa

CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, nhà hàng)
- Điều hành tua du lịch
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 23/06/2005 là năm thành lập Công ty TNHH Du lịch Trường Sơn.
- Ngày 24/04/2007 Chuyển thành Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn Coecco
- Ngày 02/08/2016 chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần
- Ngày 10/01/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TSD mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)