DNSE Detail Stock TSD
TSD

UPCOM: CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

04/02/2023

CẬP NHẬT

04/02/2023

Tổng quan

CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, nhà hàng)
- Điều hành tua du lịch
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của

Giá hiện tại

0

0

0

-

0

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trần Xuân Hòa

Tổng giám đốc

CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO hoạt động trong lĩnh vực:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, nhà hàng)
- Điều hành tua du lịch
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 23/06/2005 là năm thành lập Công ty TNHH Du lịch Trường Sơn.
- Ngày 24/04/2007 Chuyển thành Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn Coecco
- Ngày 02/08/2016 chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần
- Ngày 10/01/2018, là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10.000 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TSD mới (nhiệm kỳ trung bình 2.0 năm)


Ban giám đốc

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của TSD dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)