BCTC 2022 TVM - Tăng trưởng tốt hơn năm trước lợi nhuận đạt 2 tỷ đồng, tăng 20,17% so với cùng kỳ.

  • Chi phí tài chính tăng 2,5% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,56% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 20,18% tăng so với cùng kỳ.
  • Chi phí bán hàng giảm 15,78% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý giảm 3,52% so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 24 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây