BCTC 2023 TVM - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 17,7% so với cùng kỳ, đạt 2 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 3,57%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 11,28%.
  • Chi phí tài chính tăng 21,09%, trong đó chi phí lãi vay giảm 3,68%.
  • Số dư vay tăng 2,32%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 24 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 21,57%, chi phí quản lý tăng 40,23%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây