BCTC 2022 VTM - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 0,62% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

  • Chi phí tài chính tăng 26,56% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 26,56% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 25,84% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 33 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây