BCTC 2023 VTM - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 2,58%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 4,26%.
  • Chi phí tài chính tăng 17,18%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 17,18%.
  • Số dư vay của công ty tăng 20,44%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 33 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây