BCTC 2022 VW3 - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 20,33% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 2,96% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,96% nguyên nhân là do công ty đã vay thêm, số dư vay 2,38% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 20 tỷ đồng.
  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây