BCTC 2023 VW3 - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 2,65% so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty tăng trưởng 42,05%, trong khi giá vốn tăng nhanh hơn 44,48%.
  • Chi phí tài chính giảm 33,82%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 33,82%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 45,74%.
  • Vốn điều lệ của công ty duy trì ở mức 20 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây