BCTC Quý 1/2024 DSC - Khởi đầu mạnh mẽ, lợi nhuận Q1 đạt 58,9 tỷ đồng, tăng 429,04% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chứng khoán DSC vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2024.
  • Doanh thu hoạt động trong quý đạt 133,99 tỷ đồng, tăng 98,63%.
  • Số tiền cho vay margin đạt 1.750,75 tỷ đồng, tăng 87,27%.
  • Chi phí quản lý tăng 13,34%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 58,9 tỷ đồng, tăng 429,04%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 16-04-2024 là 23.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây