BCTC Quý 1/2024 MBB - Lợi nhuận đạt 4.532,7 tỷ đồng giảm 9,77% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Ngân hàng TMCP Quân Đội cho biết thu nhập lãi thuần đạt 9.062,29 tỷ đồng, giảm 11,39% và NIM đạt 4,28%.
  • Tổng thu nhập hoạt động đạt 12.016,7 tỷ đồng, tăng 0,73%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4.532,7 tỷ đồng, giảm 9,77%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 19-04-2024 là 22.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây