BCTC Quý 2/2023 CFV - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 1,13 tỷ đồng.

  • Công ty Cà phê Thắng Lợi vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 2,06% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 8,89%.
  • Từ đó, lợi nhuận gộp tăng đáng kể lên tới 211,37% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,29%, trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh đến 350,2% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 1,13 tỷ đồng, tăng 117,9% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 296,7 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,53 tỷ đồng, tăng 142,14% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 22,33% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 16,7%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 28,96 tỷ đồng, giảm 39,03% so với đầu năm. Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 179,8 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 126,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 20-07-2023 là 26.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây