BCTC 2023 CFV - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 1,19%, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 0,37%.
  • Chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong năm, kéo theo lợi nhuận gộp tăng 20,81%.
  • Chi phí tài chính tăng 52,03%, trong đó chi phí lãi vay tăng 58,66%.
  • Số dư vay tăng 161,33%.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 126 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 9.92 xuống còn 4.53, vòng quay các khoản phải thu giảm từ 23.01 xuống còn 18.22.
  • Chi phí bán hàng giảm 2,43%, chi phí quản lý giảm 4,38%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây