BCTC Quý 2/2023 D11 - Tăng trưởng bứt phá, lợi nhuận nửa đầu năm đạt 7,66 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Địa ốc 11 vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 76,1% và giá vốn giảm 84,37% so với cùng kỳ.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 54,31% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35,56% và chi phí bán hàng giảm 86,66% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,62 tỷ đồng, tăng 13,08% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 20,92 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 7,66 tỷ đồng, tăng 101,94% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 143,16% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 80,02% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 6,1 tỷ đồng, giảm 38,51% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 118,12 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 65,52 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 26-07-2023 là 14.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây