BCTC Quý 2/2023 DVG - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 45,47% so với cùng kỳ, lãi 2 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 65,82% và giá vốn giảm 66,88% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp giảm 53,72% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 57,48% và chi phí bán hàng giảm 22,76% so với cùng kỳ.
  • Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2 tỷ đồng, tăng 45,47% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 23,91 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 2,05 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 100% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 926,96% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 91,28 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 280 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 12-09-2023 là 3.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây