BCTC Quý 2/2023 EMS - Lợi nhuận Quý 2 gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 5,31 tỷ đồng.

  • Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 20,53% và giá vốn giảm 22,07% so với cùng kỳ.
  • Điều này dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 11,09% so với cùng kỳ.
  • Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,76% và chi phí bán hàng giảm 22,76% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 5,31 tỷ đồng, tăng 429,75% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 875,92 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 13,59 tỷ đồng, giảm 41,68% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 234,57 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 209,99 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 04-08-2023 là 23.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây