BCTC Quý 2/2023 HC3 - Lợi nhuận Quý 2 gấp 65 lần so với cùng kỳ, đạt 20,54 tỷ đồng.

  • Công ty CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 29,58% và giá vốn tăng 28,76% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 31,17% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên đến 63,59% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng đã giảm 38,32% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 20,54 tỷ đồng, tăng đến 6.534,96% so với cùng kỳ.
  • Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 29,92 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 35,79 tỷ đồng, tăng 138,65% so với cùng kỳ.
  • Trong lĩnh vực đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 161,53 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 206,86 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 30.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây