BCTC Quý 2/2023 HIG - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 7,59 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 2/2023 của CTCP Tập đoàn HIPT cho thấy trong quý này, doanh thu thuần đã tăng 42,67% và giá vốn tăng 37,58% so với cùng kỳ.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng 81,13% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng đáng kể lên 174,08% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng chỉ tăng 18,43%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 7,59 tỷ đồng, tăng 171,13% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 494,76 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 26,02 tỷ đồng, tăng 320,02% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính đã giảm 104,76% so với cùng kỳ, nhưng chi phí lãi vay lại tăng đáng kể lên 8.981,61%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 93,21 tỷ đồng, tăng 1.545,28% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 27,15 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 225,59 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 8.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây