BCTC Quý 2/2023 HTT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,94 tỷ đồng

 • Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần đã tăng 555,56% và giá vốn đã giảm 26,99% so với cùng kỳ.
 • Nhờ đó, lợi nhuận gộp đã tăng 465,61% so với cùng kỳ.
 • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 296,86% trong khi chi phí bán hàng đã giảm 100% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,76 tỷ đồng, tăng 74,91% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 3,41 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 2,94 tỷ đồng, tăng 60,3% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính và chi phí lãi vay không có sự thay đổi so với cùng kỳ.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 30,65 tỷ đồng, không có sự thay đổi so với đầu năm.
 • Trong nửa đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 72,19 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 200 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây