BCTC 1/2024 HTT - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 2,08 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Thương mại Hà Tây vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của công ty đạt 1,28 tỷ đồng, tăng 21,17% và giá vốn giảm 12,05% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này đạt mức âm 2,08 tỷ đồng, giảm 75,66%.
  • Giá cổ phiếu của CTCP Thương mại Hà Tây đóng cửa tại ngày 19-04-2024 là 1.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây