BCTC Quý 2/2023 JOS - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 13,92 tỷ đồng

 • Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 16,09% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 24,53%.
 • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty đã tăng đáng kể lên 166,25% so với cùng kỳ.
 • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 36,23% và chi phí bán hàng giảm 53,96% so với cùng kỳ.
 • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt âm 11,94 tỷ đồng, tăng 55,33% so với cùng kỳ.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 70,92 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 13,92 tỷ đồng, tăng 54,82% so với cùng kỳ.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính của công ty giảm 38,7% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 32,49%.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 231,83 tỷ đồng, giảm 0,08% so với đầu năm.
 • Trong hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 74,27 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 153,23 tỷ đồng.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây