BCTC Quý 2/2023 LCD - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 0,6 tỷ đồng

  • Công ty CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần giảm 54,25% và giá vốn giảm 67,89% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 46,2% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,6 tỷ đồng, giảm 1.768,03% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 18,83 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt âm 0,6 tỷ đồng, giảm 558,3% so với cùng kỳ. Về tình hình tài chính trong quý 2/2023, chi phí tài chính tăng 35,99% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 35,99% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 53,58 tỷ đồng, tăng 1,04% so với đầu năm. Trong nửa đầu năm, công ty giữ nguyên tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 60,99 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 15 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 19-07-2023 là 26.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây