BCTC Quý 2/2023 PGT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,79 tỷ đồng

 • Công ty CTCP PGT Holdings vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
 • Trong quý này, doanh thu thuần tăng 27,3% và giá vốn tăng 19,75%.
 • Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng 47,44%.
 • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38,83% và chi phí bán hàng giảm 40,78%.
 • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt âm 2,82 tỷ đồng, giảm 149,58%.
 • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 9,41 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt âm 2,79 tỷ đồng, giảm 148,75%.
 • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 103,54%.
 • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 272,7%.
 • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 11,19 tỷ đồng, giảm 6,13% so với đầu năm.
 • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 3,98 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
 • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 92,42 tỷ đồng.
 • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 15-09-2023 là 3.800 VND/cổ phiếu.

 • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây