BCTC 2023 PGT - Lợi nhuận năm 2023 bứt phá, gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt 11 tỷ đồng.

  • Doanh thu công ty tăng 30,53%, vượt giá vốn tăng 22,35%.
  • Chi phí nguyên vật liệu giảm, lợi nhuận gộp tăng 58,52%.
  • Chi phí tài chính giảm 440,14%, công ty trả nợ vay.
  • Vốn điều lệ 92 tỷ đồng.
  • Vòng quay hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng.
  • Chi phí bán hàng tăng 166,15%, chi phí quản lý giảm 20,52%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây