BCTC Quý 2/2023 PPH - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 85,7 tỷ đồng, giảm 46,55% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Phong Phú vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 16,92% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 22,2%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp tăng 5,72% so với cùng kỳ.
  • Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 68,36% và chi phí bán hàng tăng 32,8% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 85,7 tỷ đồng, giảm 46,55% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu đạt 781,16 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 209,87 tỷ đồng, giảm 34,63% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính giảm 8,5% so với cùng kỳ, nhưng chi phí lãi vay tăng 46,16%.
  • Số dư vay tại thời điểm 30-06-2023 là 1.008,3 tỷ đồng, tăng 3,11% so với đầu năm. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.263,11 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 746,71 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 28-07-2023 là 26.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây