BCTC Quý 2/2023 THT - Lợi nhuận Quý 2 gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 28,04 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 1,66% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 3,68%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty tăng đáng kể lên đến 69,96% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,8%, trong khi chi phí bán hàng giảm 0,12% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 28,04 tỷ đồng, tăng 343,28% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 2.271,53 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đạt 44,55 tỷ đồng, tăng 207,31% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty giảm mạnh đến 56,72% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 56,72% so với cùng kỳ.
  • Số dư vay của công ty tại thời điểm 30-06-2023 là 69,84 tỷ đồng, giảm 84,58% so với đầu năm. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.792,45 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 245,69 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 26-07-2023 là 13.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây