DNSE Detail Stock THT

HNX: CTCP Than Hà Tu - Vinacomin

Khai thác than

logo

THT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

302 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

71.86 tỷ

Doanh thu

4,757 tỷ

6.18%

2,924.95

0

0.45

-9.35%

19.61%

4.33%

4.43%

103.18%

35%

7.58%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

65%

Phạm Uyên Nguyên

4.95%

CTCP Cơ Điện Lạnh

2.38%

Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

2.04%

Khác

25.63%

Tin tức & Sự kiện