BCTC Quý 2/2023 TTP - Lợi nhuận Quý 2 gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 38,39 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Bao bì Tân Tiến vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty giảm 2,53% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 12,31%.
  • Điều này đã kéo theo lợi nhuận gộp tăng đáng kể, đạt 193,9% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,02% và chi phí bán hàng tăng 13,71% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 38,39 tỷ đồng, tăng 363,49% so với cùng kỳ. Tính đến nửa đầu năm, doanh thu của công ty đạt 872,22 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 66,45 tỷ đồng, tăng 481,86% so với cùng kỳ. Trong quý 2/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 44,81% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 997,13 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 150 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây