DNSE Detail Stock TTP

UPCOM: CTCP Bao bì Tân Tiến

Bao bì, đóng gói bằng nhựa

logo

TTP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,244 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

161 tỷ

Doanh thu

1,677 tỷ

47.78%

11,903.96

0

1.55

-19.04%

14.62%

10.47%

14.83%

0%

-

62.39%

350.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Dongwon Systems Corporation

97.83%

Lê Minh Cường

14.33%

Lê Thanh Hải

12.66%

Nguyễn Tấn Bảo

5.4%

Khác

-30.22%

Tin tức & Sự kiện