BCTC Quý 2/2023 WCS - Tăng trưởng bứt phá, lợi nhuận nửa đầu năm đạt 32,25 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023.
  • Trong quý này, doanh thu thuần của công ty tăng 52,5% và giá vốn tăng 30,97% so với cùng kỳ.
  • Nhờ đó, lợi nhuận gộp cũng tăng 72,62% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 16,31 tỷ đồng, tăng 88,68% so với cùng kỳ.
  • Trong nửa đầu năm, doanh thu đạt 68,59 tỷ đồng và lợi nhuận lũy kế đạt 32,25 tỷ đồng, tăng 148,24% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 93,1 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 25 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây