BCTC Quý 3/2023 AAT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 7,17% so với cùng kỳ, lãi 0,65 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 32,35%, giá vốn giảm 35,34%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38,72%, trong khi chi phí bán hàng tăng 53,77%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,65 tỷ đồng, tăng 7,17%.
  • Về tình hình tài chính trong quý 3/2023, chi phí tài chính tăng 27,75%, trong đó chi phí lãi vay tăng 52,78%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 758,93 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty cũng tăng vốn điều lệ lên 708,19 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 4.930 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây