BCTC Quý 3/2023 AGF - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,28 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 42,29%, giá vốn giảm 46,57%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25,58% và chi phí bán hàng giảm 84,27%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,28 tỷ đồng, tăng 110,71%.
  • Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 24,27%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,12%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 631,89 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 281,1 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 3.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây