DNSE Detail Stock AGF

UPCOM: CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

AGF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

81.52 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.55 tỷ

Doanh thu

387 tỷ

0.57%

-304.20

0

-0.16

-930.76%

4.74%

-2.85%

12.80%

-215.38%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

8.24%

Nguyễn Thị Kim Lan

3.15%

Trần Văn Đạt

1.59%

Khác

87.02%

Tin tức & Sự kiện