BCTC Quý 3/2023 CCA - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,06 tỷ đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 16,8%, giá vốn tăng 27,07%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34,78% và chi phí bán hàng giảm 28,53%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,06 tỷ đồng, giảm 99,4%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 38,8%, trong đó chi phí lãi vay tăng 75,06%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 282,72 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 150,92 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây