BCTC Quý 4/2023 CCA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 3,56 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cần Thơ (CCA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 52,99% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 53,77%.
  • Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm 84,45% và chi phí bán hàng giảm 2,13% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 1 tỷ đồng, tăng 93,6% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của CCA đạt 1.237,08 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh, chỉ đạt 3,56 tỷ đồng, giảm 91,8% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 31,57% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 9,94% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, CCA tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 280,84 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 150,92 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của CCA tại ngày 05-02-2024 là 13.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây