BCTC Quý 3/2023 CHP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 17,63 tỷ đồng, giảm 81,3% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 42,68%, giá vốn giảm 12,07%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 17,63 tỷ đồng, giảm 81,3%.
  • Chi phí tài chính giảm 18,74%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,75%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 4.458,87 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 1.469,13 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 19-10-2023 là 23.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây