BCTC Quý 3/2023 CMW - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 4,79 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 13,42%, giá vốn tăng 5,34%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,66% trong khi chi phí bán hàng tăng 8,09%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,79 tỷ đồng, tăng 113,24%.
  • Chi phí tài chính tăng 2,26%, trong đó chi phí lãi vay tăng 2,26%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 450,02 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 155,35 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây