BCTC Quý 3/2023 CTB - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 20,93 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng trưởng 127,38%, trong khi giá vốn tăng 137%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,09%, trong khi chi phí bán hàng tăng 130,77%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,93 tỷ đồng, tăng 145,18%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 14,73%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,21%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 206,01 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 136,8 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây