BCTC Quý 3/2023 DM7 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 13,3 tỷ đồng, giảm 4,74% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 27,36%, giá vốn giảm 30,9%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 40,04%, trong khi chi phí bán hàng tăng 161,97%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, giảm 4,74%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 514,42 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 154,11 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây