BCTC Quý 3/2023 DRG - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, đạt 5,65 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 17,87%, giá vốn giảm 5,44%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 11,91%, trong khi chi phí bán hàng tăng 0,28%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,65 tỷ đồng, tăng 263,58%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 67,46%, trong đó chi phí lãi vay giảm 27,2%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 2.335,21 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 1.558 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây