BCTC Quý 3/2023 DS3 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,5 tỷ đồng

  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 3/2023 đạt mức âm 3,49 tỷ đồng, giảm 133,69% so với cùng kỳ.
  • Trong cùng kỳ, chi phí tài chính tăng 450,45%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 450,45%.
  • Tính đến cuối quý 3/2023, công ty vẫn giữ nguyên tài sản cố định với giá trị nguyên gốc là 15,22 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 106,7 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty vào ngày 03-11-2023 là 5.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây