BCTC Quý 3/2023 EMS - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 28,56 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 12,36%, giá vốn giảm 16,35%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29,67% và chi phí bán hàng giảm 12,99%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 28,56 tỷ đồng, tăng 209,59%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 234,57 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 209,99 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 17.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây