BCTC Quý 3/2023 FID - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,75 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 410,77%, trong khi giá vốn tăng 412,17%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,79 tỷ đồng, giảm 1.493,1%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 73,56 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 247,16 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 25-10-2023 là 2.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây