BCTC Quý 3/2023 GLW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,66 tỷ đồng, giảm 59,36% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 3,93%, giá vốn giảm 1,42%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14%, chi phí bán hàng tăng 2,62%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,66 tỷ đồng, giảm 59,36%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 448,52 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 180 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 25-10-2023 là 9.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây